كوردو ئه وهه له ى له به رده ستى دايه
سێ شەممە, 22 تشرینی دووەم 2011 07:29


هه مومان ئه زانين ئيمه وه ك كه لى كورد نه ته وه يه كين كه به ده يان ساله. نزيك به صه ده يه كه ؛خه بات ئه كه ين بو ئه وه ى ببينه خاوه ن ولاتيكى سه ربه خو به لام به داخيكى زور كرانه وه هه موخه باتكيره كانمان (وه ك ئه وه ى بليى به نزينيان تيانامينى)بيجكه بيشه واى هه ميشه زيندوو.تائاستيك روييون:جا ياكات موله تى بينه داون ياخويان به شه كه ت وماندويه تى بينيوه ته وه يا(كه ئه مه زورينه ئه كريته وه )به رزه وه ندى تاكى وحيزبى خويان له نه زه ركرتووه و لكاون به كورسى يه كى بيمه عناى ده سه لاتى كاتى يه وه كه هيج دريزه بيده رى خه باتى كوردايه تى كه به ده ستهينانى سه ربه خوييه نه بوه و نيه به لام ئيستاكه كاتى ئه وه هاتووه حكومه تى كوردى رابكه يه نرى ئه كه رجى به قه ده رجيى ناشتنى به له بيازيكيشمان هه بى وئه مسال بينيزين سالى كى ترخومان به رهه مى بينين (ئه مقسه يه هى دوكتورعبدالرحمن قاسملوه) به لام به داخه وه كاتيك هه موكورانكاريه كانى جيهانى و ناوجه يى له قازانجى كه لى كورده بوئه وه ى ده وله تيكى سه ربه خورابكه يه ندرى سياسه تمه داره كانى ئيمه لكاون به كورسى ده سه لاته وه وخه ريكى كوكردنه وه ى باره وبولن باساويش ئه هيننه وه كه ئيمه ناتوانين ئه وريسكه بكه ين جونكه ئه بى كيانى زوريك له هاوولاتيان بخه ينه مه ترسيه وه. ئه مه ش له حاليكايه كه كيان خستنه مه ترسى هاوولاتى كوردى بوبه رزه وه نديه حيزبيه كان شتيكى ئاسايي بووه و هه يه! جابويه ئه ليم ئه ى سه ركرده كانى كورد ئه مه هه ليكى ميزوييه جيتان كردووه رابورد باسى مه كه ن ئه مروبيويسته ناوى خوتان له ميزوى خه باتى نه ته وايه تيمان توماربكه ن تا به روسبيه تى له ئيمتحان ده ربجن خه متان نه بيت ئيمه ى كه نجانى كوردستان به روح وكيانمان ئاماده ين بوبه ره نكار بونه وه ى هه موجوره روبه روبونه وه يه ك دزبه داكيركه رانى كوردستان له ئيوه هيمه ت له ئيمه حه ره كه ت له خوابه ره كه ت

(نوسينى مه لاره حيمى عثمان ئاوا)